Så här fungerar det nya rotavdraget på 15%

Vi får förfrågan från många kunder hur det nya rot avdraget på 15% fungerar.

Enkelt förklarat så har varje person 50 000 kr i rot som de kan använda i det gröna avdraget och det är på totalkostnaden på en solcellsanläggning. Dvs om du köper en anläggning för 150 000 kr så kommer ditt rot avdrag vara 22 500 kr på summan. Detta gör att du kommer kommer betala 127 500 kr för din anläggning och ha kvar 27 500 kr av din rot.
Detta innebär att du inte behöver ansöka om något bidrag utan vi sköter avdraget direkt vid fakturering.


Investeringsstöd till förnybar energi

Om du har ett företag inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring kan du få stöd för att producera förnybar energi, både till ditt företag och till försäljning. Du kan få 40 procent av dina utgifter i stöd. Förutsatt att det är utgifter som ger rätt till stöd.

 

Enligt Länsstyrelsen i Dalarna finns det utrymme för fler att söka investeringsbidrag för solenergi för lantbruksverksamheten. Henrik Hansson vid Länsstyrelsen uppger vidare att de är i god fas med handläggning av redan inkomna ärenden vilket innebär att de som inkommer under september kan börja behandlas redan i början på oktober.

Om du vill veta mer om stödet kan du höra av dig till Dala Solenergi som hjälper sina kunder med ansökan eller besöka Jordbruksverkets hemsida: Jordbruksverket


Solcellsbranschen: Ökat solstöd kan räcka till färre

Billigare elcyklar, fler laddstolpar och mer bidrag till solceller på hustaket. Regeringen lägger ytterligare 2,8 miljarder kronor på miljö och klimat i budgetförslaget för 2018.

Källa: Ny Teknik