Investeringsstöd till förnybar energi

Om du har ett företag inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring kan du få stöd för att producera förnybar energi, både till ditt företag och till försäljning. Du kan få 40 procent av dina utgifter i stöd. Förutsatt att det är utgifter som ger rätt till stöd.

 

Enligt Länsstyrelsen i Dalarna finns det utrymme för fler att söka investeringsbidrag för solenergi för lantbruksverksamheten. Henrik Hansson vid Länsstyrelsen uppger vidare att de är i god fas med handläggning av redan inkomna ärenden vilket innebär att de som inkommer under september kan börja behandlas redan i början på oktober.

Om du vill veta mer om stödet kan du höra av dig till Dala Solenergi som hjälper sina kunder med ansökan eller besöka Jordbruksverkets hemsida: Jordbruksverket


Ingen anledning att vara Trumpen Donald

And while the government attempts to revive the flagging fossil fuel industry with jobs, jobs, jobs, the US Department of Energy released a report last year announcing that solar employs more people in the US than oil, coal, and gas combined.

Källa: iflscience

Läs mer


Kinas storsatsning på elbilar skakar oljebolagen

 

" När vi ser tillbaka på utvecklingen om 5-10 år och frågar oss: När hände det? När inleddes The Kodak Moment för fossilbranschen? Man kan argumentera om det var 2015 eller 2016. Men faktum är att det precis har inträffat."

Kina storsatsar på elbilar. Kostnaderna för tekniken sjunker snabbt. Världens växande oljehunger kan ta slut snabbare än anat. Och i Arabvärlden har omställningen inletts.

Källa: SVT

Läs mer