Investeringsstöd till förnybar energi

Om du har ett företag inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring kan du få stöd för att producera förnybar energi, både till ditt företag och till försäljning. Du kan få 40 procent av dina utgifter i stöd. Förutsatt att det är utgifter som ger rätt till stöd.

 

Enligt Länsstyrelsen i Dalarna finns det utrymme för fler att söka investeringsbidrag för solenergi för lantbruksverksamheten. Henrik Hansson vid Länsstyrelsen uppger vidare att de är i god fas med handläggning av redan inkomna ärenden vilket innebär att de som inkommer under september kan börja behandlas redan i början på oktober.

Om du vill veta mer om stödet kan du höra av dig till Dala Solenergi som hjälper sina kunder med ansökan eller besöka Jordbruksverkets hemsida: Jordbruksverket