Investeringsstöd till förnybar energi

Om du har ett företag inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring kan du få stöd för att producera förnybar energi, både till ditt företag och till försäljning. Du kan få 40 procent av dina utgifter i stöd. Förutsatt att det är utgifter som ger rätt till stöd.

 

Enligt Länsstyrelsen i Dalarna finns det utrymme för fler att söka investeringsbidrag för solenergi för lantbruksverksamheten. Henrik Hansson vid Länsstyrelsen uppger vidare att de är i god fas med handläggning av redan inkomna ärenden vilket innebär att de som inkommer under september kan börja behandlas redan i början på oktober.

Om du vill veta mer om stödet kan du höra av dig till Dala Solenergi som hjälper sina kunder med ansökan eller besöka Jordbruksverkets hemsida: Jordbruksverket


China Is Now Home To The World's Largest Floating Solar Power Plant

Parken är placerad på en numera uppdämd kolindustri och producerar 40 MW. Som jämförelse har Sveriges största solcellspark en effekt på 2,7 MW.

Källa: Iflscience

Läs mer