Dala SolEnergi AB

Besöksadress: Buskåkersvägen 3

784 63 BORLÄNGE

Klimattjänstemän

Vi har olika bakgrunder, erfarenheter och funktioner i företaget. Någon har varit ingenjör på konsultfirma, någon takläggare, en eller annan vd och någon statstjänsteman. Oavsett vilken funktion vi har på Dala Solenergi finns en stolthet över att kunna kalla oss Klimattjänstemän.

Välkommen till våra informationsdagar

Vi erbjuder regelbundet kostnadsfria informationsmöten. I Dalarna sker dessa i första hand i vårt kontor på Buskåkersvägen 3 i Borlänge. I Västmanland och Gävleborg sker de vanligtvis hos kund.

Mötet tar ca 1 timme och kan bokas via formuläret eller telefon.

Bokning
072-184 79 10 Dalarna
073-417 41 66 Gävleborg
070-518 98 11 Västmanland

Ha gärna uppgifter om elnät, årskonsumtion och eventuella ritningar med er till mötet.