Dala SolEnergi AB

Kontor: Buskåkersvägen 3

784 63 BORLÄNGE

Klimattjänstemän

Vi har olika bakgrunder, erfarenheter och funktioner i företaget. Någon har varit ingenjör på konsultfirma, någon takläggare, en eller annan vd och någon statstjänsteman. Oavsett vilken funktion vi har på Dala Solenergi finns en stolthet över att kunna kalla oss Klimattjänstemän.